http://www.tropiart.pl/plants/olea-europea-bonsai-drzewo-oliwne-bonsai.html biofos.pl/ Zobacz domki ogrodowe w naszej ofercie!

biologiczne oczyszczalnie ścieków

Informacje o biologicznych oczyszczalniach ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków są wykorzystywane do usuwania ciał stałych koloidów czy zawiesin znajdujących się w ściekach. Do podstawowych urządzeń oczyszczalni biologicznych należą urządzenia osadu czynnego, złoża biologiczne oraz komory fermentacyjne. Cały ten proces polega na dosyć skomplikowanym rozkładzie i mineralizacji zanieczyszczeń organicznych ścieków przez mikroorganizmy w warunkach tlenowych, beztlenowych oraz przemiennie, tlenowo-beztlenowych. Nadmiar masy organicznej wytworzonej podczas rozkładu biologicznego zanieczyszczeń zawartych w ściekach oddzielana jest od strumienia ścieków w osadnikach wtórnych. W oczyszczalni ścieków współpracuje kilka grup organizmów. Są destruenci (tlenowi i beztlenowi), są też producenci. Oczyszczalnia ścieków jest sztucznie zestawionym ekosystemem, dość specyficznym, bo materia nie krąży w nim, tylko przepływa.Możliwość komentowania jest wyłączona.