Bez kategorii

Jak działa przemysł stoczniowy

O zamknięciu polskich stoczni słyszymy od lat. Kiedyś produkowały one wytrzymałe statki, które sprzedawały do innych krajów, dziś zamówień jest zdecydowanie mniej. Wydanie 35 stron read...

Read More

Przemysł a moda

Branża odzieżowa to obecnie masowa produkcja wielkiej jakości ubrań. Większość tego, co znajdujemy w sklepach sieciowych, wytwarzana jest w złych warunkach w gorzej rozwiniętych krajach read...

Read More

Przemysł odzieżowy kiedyś i dziś

Nie ulega wątpliwości, że przemysł odzieżowy to dzisiaj głównie automatyczna praca, do której wykorzystuje się nowoczesną technologie. Mimo to nadal wiele osób szyje ubrania tradycyjnie read...

Read More

Czy przemysł szklarski nadal się rozwija

Przemysł coraz bardziej się automatyzuje, więc w fabrykach potrzebujemy coraz mniej osób. Przemysł szklarski także nie jest już tak popularny i coraz mniej osób pracuje w hutach szkła read...

Read More

Praca w hucie szkła

Huty szkła popularne były głównie kilkadziesiąt lat temu, kiedy to zatrudniały tysiące osób. Praca w takim miejscu jest ciężką pracą fizyczną, która jednak pozwala nam wytworzyć read...

Read More

Ruda żelaza gdzie się ją wydobywa

Dla osoby, która nie jest górnikiem lub średnio interesuje się przemysłem, informacje takie mogą być niezwykle ciekawe. Surowce są niezwykle cenne i ich umiejętne wydobywanie może być read...

Read More

Najsłynniejsze polskie kopalnie

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu przemysł był w Polsce sprawą kluczową i bardzo ważne było sprawne działanie polskich kopalni. Miejsca te wydobywały wiele węgla i pozwały rodzinom górników read...

Read More

Czy potrzebujemy kopalni

Temat jest dosyć kontrowersyjny, szczególnie dla górników. Coraz więcej osób zauważa, że polskie kopalnie nie są rentowne i warto byłoby je zamknać. Te magazyny będą wahać się w read...

Read More

Czy istnieją polskie czasopisma o przemyśle

Wiele osób korzysta z czytania czasopism w formie online lub tradycyjnej. Czasopisma o przemyśle nie są jeszcze bardzo popularne, ale wielu pasjonatów chętnie po nie sięga. Są szybkie odczytu read...

Read More

Co jest najważniejsze w polskim przemyśle

W polskim przemyśle jest kilka gałęzi, które rozwijają się prężnie i dzięki nim nasz kraj zarabia. Ich rozwój zawdzięczamy między innymi nowoczesnej technologii. Najwyższa władza read...

Read More